torsdag 17. november 2011

Grammatikk riktig eller galt?


Forskjellen på bruk av: å/og – et/ett – at/att
Dette forundres jeg over gang på gang når jeg leser i aviser og på nettet. At ikke alle kan å/og regelen er ganske kjent, men bruken av et/ett og at/att har også begynt å bli rar synes jeg.

Feil?
<navn> forteller at det også er et dilemma at psykiatrien ikke har kunnskap på behandling av brukere av ett lovlig stoff. Ungdom, og samfunnet forøvrig har mangelfull kunnskap om konsekvenser ved bruk av AAS. Vi trenger ett kjempeløft for informasjonsarbeidet rette mot våre ungdommer:


Dette er rett avskrift fra en avis jeg leste i dag. Hvorfor har journalisten valgt et/ett?
Hva er forskjellen på et dilemma, ett lovlig stoff og ett kjempeløft?
Jeg trodde vi skulle bruke et i alle de tre eksemplene her.

Riktig:
du trenger ikke ett eneste grammatisk…            
Her er det riktig å bruke ett – ettersom det er et tallord for å fortelle antallet grammatiske…


Det er mange eksempler på blandet bruk av at og att også.

Feil?
Kjekt att du inspirerer…               Kjenner til det att ungene…       Takk for att du deler…
Her trodde jeg det skulle være at i alle tilfellene.

Riktig:
sådan art, att skriftspråket nödvändigtvis           men dette er svensk!

som for eksempel at ordet…
Jeg regner med at dette er riktig ettersom jeg har hentet det fra hjemmesiden til riksmålsforbundet.Det kan jo hende at jeg har feil i de eksemplene jeg har kommet med her, men det er noe som skurrer når jeg leser slike setninger.
Jeg var absolutt ikke en av dem som forstod så mye av grammatikken på skolen, men jeg har lært meg en del i årene etterpå, da jeg skjønte at det er litt viktig å ta vare på det norske språket. Det er jo vi som kan norsk som klarer det best.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar