lørdag 18. november 2017

Avfallsdeponi Langøya

Hva går det av Miljødirektoratet og kommunene Re og Holmestrand?

Det ser ut til at Miljødirektoratet øker grenseverdiene for utslipp og mottak for hver gang NOAH overskrider dem. Stemmer dette og kan det være riktig i forhold til miljøhensyn? 
Dessverre velger Miljødirektoratet å ikke vise grafen for grenseverdiene på utslipp, men det er allikevel skremmende å lese hva NOAH selv har rapportert til myndighetene.
Her er en side som alle miljøbeviste bør følge, det legges ut dokumenter og linker til hva som foregår på Langøya og havområdet rundt. Og forsøker å stoppe all mottak av farlig avfall innen den fristen som allerede er avtalt. 
Det jobbes parallelt med Vern om Grenland. Det er 7 kommuner og ca 200.000 mennesker i Grenland som ikke ønsker deponering av ferdig prosessert avfall fra driften på Langøya i gruvegangene under Brevik. Hvorfor vil ikke sentrale myndigheter høre på de som blir berørt, men har planer om å overprøve det lokale demokratiet?

Klikk på linkene i innlegget og se selv. Hvis du ikke kommer direkte til NOAH så klikk på Landbasert industri i raden til venstre og skriv NOAH i søkefeltet i toppen av siden.